Услуга

Клиничната хематология обхваща диагностиката и лечението на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система
POLEZNO_0_8627f665fafa6c72bd8f635550453a15

Клиничната хематология обхваща диагностиката и лечението на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система. Това е самостоятелна и ясно определена медицинска специалност. Клиничната хематология е специалност с интердисциплинарен характер, тясно свързана и взаимодействаща с всички останали медицински специалности, но със специфична методология и терапевтична дейност.

Основна цел на клиничната хематология е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, прогнозиране на хода на заболяването, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, проследяване, медицинска експертиза на работоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на болните със заболяванията на кръвта и кръвотворните органи.

Специалистът по клинична хематология може самостоятелно да реши диагностични и терапевтични проблеми в областта на клиничната хематология, както и овладяване на специфични за специалността манипулации – стернална пункция, трепанобиопсия, ТАБ, диагностична и терапевтична лумбална пункции.

Специализацията по клинична хематология дава възможност за квалифицирана диагностична и терапевтична практика в системата на извънболничната помощ и/или в болнично заведение.

2016-01-14T15:20:46+01:00
Моля изчакайте!