Клинична лаборатория и микробиология
onco

Клинична лаборатория е оборудвана с последно поколение високотехнологична апаратура и осигурява 24-часова възможност за бързо и качествено изследване на пациентите на Сити Клиник Онкологичен център.

Лабораторията работи по международно утвърдени аналитични методи, а всекидневният качествен контрол осигурява надеждност на получените резултати. Лабораторията участва в Националната система за осигуряване на качеството и в Международни системи за Външен качествен контрол. Лабораторията разполага със специализирана информационна система, баркод идентификация на пациентите и възможност за съхранение на резултатите от проведените изследвания за продължителен период от време.

След проверка на данните от ръководителя на лабораторията, резултатите от изследванията се въвеждат в информационната система. Наличната апаратура позволява изследване от малки обеми кръв и е подходяща за бебета и малки деца.

Лабораторията работи по договор с НЗОК, частни здравноосигурителни фондове, корпоративни и частни клиенти.

Моля изчакайте!