Клинична картина на травмите на глезен и стъпало

Общата клинична картина на травмата в областта на стъпалото и/или глезена зависи от различни фактори и се определя от това кои анатомични структури са засегнати, степента на увреждане, както и механизъма на получаване на травмата или нараняването.
Начало        

Общата клинична картина на травмата в областта на стъпалото и/или глезена зависи от различни фактори и се определя от това кои анатомични структури са засегнати, степента на увреждане, както и механизъма на получаване на травмата или нараняването.

Най-разпространения и остър симптом е болката – често остра и постоянна, но в определени случаи тъпа, отшумяваща до лека. При някои травми болката се проявява само при движение и палпация на мястото на травмата.

При травма на кръвоносен съд: наблюдава се кървене, открити рани или хематом, кръвонасядане, посиняване и/или оток при закрита травма.
Травма на нерви може да доведе до загуба на сетивност на стъпалото и крака. Някои симптоми са сърбеж, „мравучкане“ или изтръпване.

Фрактурите и травмите при костите, сухожилията и мускулите в областта на стъпалото често се отразяват на движението, съпътствани са от силна болка и дискомфорт.

Малко анатомия

Устройство на задната част на ходилото

Ходилото е част от долния крайник между глезена и върха на пръстите.

Ходило условно се дели на три части:

• задна част на ходилото
• средна част на ходилото
• предна част на ходилото

Задната част на ходилото се състои от две кости. Това са скочната кост (талусът) и петна кост или калканеус. Скочната кост свършва с покрита с хрущял ставна повърхност, в която се свързва с големия и малкия пищял.

Тази става позволява сгъване и разгъване на ходилото между скочната кост и костите на подбедрицата.

Калканеусът (или петна кост) формира задната част на петата и се свързва със скочната с 3 малки стави, функциониращи заедно. Те позволяват на ходилото да се завърта навън и навътре.

Средната част на ходилото е съставена от пет малки кости:

• ладиевидна кост (навикуларе)
• клиновидни (кунеиформени) кости (общо три: вътрешна, средна и външна)
• кубовидната кост (кубоидеум).

Устройство на предната част на ходилото

Предната част на ходилото заедно с пръстите на крака се състои от общо 19 кости. Това са: 5 метатарзални кости свързаващи средната част с костите на пръстите на крака. Големият пръст на крака се състои от две кости или фаланги. Те се свързват помежду си посредством става.

Останалите пръсти са с по 3 кости или фаланги, които се свързват чрез две стави - проксимална интерфалангеална и дистална интерфалангеална става.

Ставите позволяват извършване на малки, незабележими, но много важни движения, осигуряват еластичността на ходилото, и 'пружинирането' под тежестта на тялото.

Ходилото има надлъжен и напречен свод или дъга. Той се поддържа от мускулите и връзките на стъпалото.

Множествени травми на глезена и ходилото

Множествени травми на глезен и ходило се наричат различните наранявания, засягащи анатомичните структури при механична травма. Сред най-разпространените контузии, причиняващи множествени травми на ходилото и глезена са:

• Повърхностни наранявания
• Открити (порезни, прободни, разкъсани) рани
• Фрактурите на костите на ходилото (петна кост, талус, тарзални, метаттарзални кости, фаланги на пръстите)
• Разтежение
• Навяхване
• Изкълчване на ставни връзки на стъпало
• Травма на нервите на ходилото и глезена
• Нараняване на кръвоносните съдове
• Контузия на сухожилията и мускулите
• Смазване на стъпалото
• Смазване на глезена
• Ампутация
• Спортни травми
• Трудови злополуки
• Следствия от пътно-транспортни произшествия

Клинична картина при множествените травми на стъпало и глезен

Множествените травми наранявания носят елементи от клиничната картина на закритите и откритите травми. Клиничната картина и прогнозата зависи от тежестта на травмата и нараняванията.

Някои множествени увреждания са трудни за определяне и в хода на изследване е важно да не бъдат пропуснати различни скрити травми, които в последствие могат да предизвикат редица усложнения. С тази цел се правят различни изследвания - рентгенография, компютърна томография или ЯМР.

Какви изследвания са нужни при диагностициране на травми в областта на глезен и ходило

• Анамнеза
• Преглед и физикално изследване
• Рентген
• Скенер, компютърна томография
• ЯМР (Ядрено-магнитен резонанс )
• Ангиографски изследвания
• Доплерово изследване
• Електромиография
• Тест за нервна проводимост
• Ехографско изследване

Лечение

Лечението е комплексно и често предполага хирургично възстановяване на нерв, съдове, мускул или наместване на разместени костни фрагменти и стави.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!