Услуга

Клиничната имунология е медицинско направление, взаимодействащо с всички останали медицински специалности
Клинична имунология

Клиничната имунология е медицинско направление, взаимодействащо с всички останали медицински специалности. В същото време специфичността на методите на имунологията и на широкия контингент от болни определят някои специфични характеристики на общата й нормативна база.

Клиничната имунология изучава имунната система на човека в норма и патология-специфичен диагностичен процес, основан на данните от анамнезата, сегашното състояние и приложеното до момента лечение, извършвани от лекар-клиничен имунолог, с цел определяне на предполагаемата диагноза и назначаване на необходимите изследвания.

Освен това клиничната имунология изследва имунната система на човека при норма и патология чрез прилагането на специфични имунологични методи и тяхната интерпретация.С клиничната имунология се определят индикациите за имуномодулираща терапия, лекарствено мониториране, мониториране на активността на болестния процес, засягащ имунната система.

Специалистът по клинична имунология определя и прогнозата на болестта. Клиничната имунология е клинична и лабораторна медицинска специалност и научна дисциплина, занимаваща се с изучаването, диагнозата и лечението на болни със заболявания на имунната система или болестни процеси, настъпили в резултат на промени в имунологичните механизми, както и с имунологични манипулации, които са важна част от терапията или превенцията на дадена болест. 

2015-10-05T12:16:00+02:00
Моля изчакайте!