Кардиология
Кардиология

Отделението по кардиология към МБАЛ 'Хаджи Димитър' е на петия етаж на сградата. Вътрешно кардиологично отделение е специализирана структура за стационарно лечение на остри и изострени хронични заболявания на пациенти над 18 годишна възраст.

Клинични пътеки:

- КП 42 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малоформации - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 43 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малоформации с механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 44 Ендоваксуално лечение на екстракраниални съдове - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 47.1. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване на ранна коронография и болничен престой до 1 ден.

- КП 47.2. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване на ранна коронография и минимален болничен престой 3 дни.

- КП 50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

- КП 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 54 Инфекциозен ендокардит - без пациенти на възраст под 18 години.

- КП 55 Заболявания на миокарда и перикарда - - без пациенти на възраст под 18 години.

- КП 56 Ритъмни и проводни нарушения - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - без пациенти на възраст под 18 години

- КП 60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - без пациенти на възраст под 18 години

Сектор инвазивна кардиология към кардиологично отделение

Сърдечносъдовите заболявания са основен фактор, предизвикващ висока смъртност, инвалидизация и временна натрудоспособност, както в световен мащаб, така и в България. Повече от половината от смъртните случаи в Европа се дължат на сърдечно-съдови заболявания. Въпреки че напоследък се наблюдава тенденцията на намаляване на сърдечните инциденти в Европа, броят на страдащите от сърдечно-съдови заболявания се увеличава. Лошата статистика в страните от Централна и Източна Европа, както и в България, расте по всички показатели. Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртните случаи сред населението на Европа пише в Европейската харта за сърдечно здраве. Те съставляват половината от всички смъртните случаи в Европа като причиняват смъртта на повече от 4,35 милиона души в 52 държави, членки на европейския регион на Световната здравна организация и повече от 1,9 милиона души в държавите от Европейския съюз.

Според Световната здравна организация в света: „Около 12 милиона души умират ежегодно от сърдечни проблеми, но половината от тях биха могли да бъдат спасени, ако се прилагат по-добри профилактични програми”. Тези смъртни случаи поразяват не само отделните личности, но ограбват и семействата от тези, които ги обичат.

Заболяванията на сърцето са основен фактор за инвалидизиране на населението и намаляване на качеството на живот.

Моля изчакайте!