Кардиология
кардиология

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА, НЕИНВАЗИВНА И ИНТЕНЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  

В отделението се лекуват остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата система:

- Остър миокарден инфаркт и остър коронарен синдром; 

- Стабилна и нестабилна стенокардия;

- Белодробна тромбемболия – със и без фибринолиза;

- Резистентна хипертония;

- Клапни заболявания и заболявания на миокарда и перикарда;

- Ритъмни и проводни нарушения;

- Остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност;

- Кардиомиопатии;

- Планова инвазивна диагностика на коронарни и периферни артерии.

Освен стационарното лечение, в отделението се извършват и следните дейности:

- 24-часово холтер мониториране на артериално налягане и сърдечна дейност;

- Велоергометрия;

- Ехокардиография.  

Отделението осигурява 24-часов прием на пациенти. Във всяка първа сряда на месеца се извършват профилактични прегледи след предварително записване.  

Моля изчакайте!