Кардиология
staq

В кабинета по Кардиология се извършва клинична и неинвазивна диагностика на повечето заболявания в кардиологията: ИБС, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения.

Амбулаторно-консултативния кабинет разполагат с най-съвременна апаратура, с помощта на която се извършват:

- Електрокардиография

- Трансторакална – 2D, 3D Ехокардиография

- Трансезофагеална Ехокардиография

- Контрастна Ехокардиография

- Стрес–Ехокардиография

- ЕКГ стрес – тест

- 24-часов ЕКГ – Холтер

- 24-часов АН –  Холтер

- Проверка на пейсмейкъри

Моля изчакайте!