Кардиология
Кардиология

Секторът предоставя квалифицирана лечебно-диагностична, консултативна помощ и профилактика в областта на следните сърдечно-съдови заболявания:

  •     исхемична сърдечна болест
  •     ритъмнопроводни нарушения
  •     остра и хронична сърдечна недостатъчност
  •     артериална хипертония и нейните усложненията


Извършва се ехокардиография с доплерово изследване на съдовете, оценка на ритъма чрез Холтер ЕКГ мониториране, ЕКГ диагностика и оценка, RR Холтер и ВЕТ. Назначава се индивидуална терапия и хранителен режим.

Работи се по клинични пътеки: 16, 29, 33

Специалисти:  

д-р Илчо Илчев – кардиолог

д-р Деспина Стефанова – кардиолог

д-р Катина Димитрова - кардиолог

Моля изчакайте!