Какво знаем и какво трябва да знаем за кохлеарните импланти

Кохлеарен имплант е електронно устройство, което помага на загубилите слуха си да чуват. Има външни и вътрешни части. Имплантът не връща нормалния слух, а го имитира, като стимулира директно слуховия нерв с електрически импулси
Начало        

Широкото навлизане на кохлеарният имплант (имплантант) променя живота на хиляди хора с увреден слух по целия свят през последните деситилетия. Това е малко, но много сложно електронно устройство, което може да осигури усещане за звук на пациенти с пълна глухота или тежко увреден слух. Имплантът се състои от две части - външна част, която е поставена зад ухото и част, която е поставен под кожата.

Кохлеарният имплант има следните части:

• Чувствителен микрофон (улавящ звуци от околната среда)
• Процесора (избира и филтрира звуците, уловени от микрофона)
• Предавател и приемник или стимулатор (приема сигналите от речевия процесор и ги преобразува в електрически импулс)
• Електронна част (група от електроди, събира импулсите от стимулатора и ги изпраща към слуховия нерв)
Важно е да имаме предвид, че кохлеарният имплант не възстановява напълно нормалния слух, но предоставя достоверна репрезентация на звуците от околната среда и гласовете, като по този начин спомага за разбиране на речта.

Как точно работят кохлеарните импланти?

Принцип на действие

Принципът на действие на кохлеарните импланти най-общо е следният: външен звуков процесор (предавател) улавя звуковите вълни и ги предава на вътрешната част на апарата (приемател или стимулатор). Приемателят, който се намира в областта на черепната кост над ухото преобразува звука в електрически импулси и по този начин го предава към кохлеата. Електродите в кохлеата са в пряк досег със звуковите рецептори и така електрическият импулс „прескача“ увредените области в средното или вътрешното ухо като достига до слуховия нерв, преминава по него и накрая се приема и обработва от мозъка.

Важно е да се има предвид, че кохлеарният имплант работи на принцип, различен от слуховия апарат. Накратко, слуховият апарат има функцията да усилва звука, така че да може да бъде полезен при хора със смущения в чуването и увреден, но съществуващ слух. Имплантите обаче заобикалят увредените части на ухото, като директно стимулират слуховия нерв.

Сигналите, генерирани от импланта, се изпращат през слуховия нерв директно към мозъка и там сигналите се разпознават като звуци. Важно е да се знае, че чуването чрез кохлеарно имплантирано устройство е различно от нормалния слух. Обикновено пациентът има нужда от време за научаване и свикване с възможностите, предоставяни от устройството. Въпреки нуждата от адаптивен период и работа със специалист, кохлеарните импланти позволяват на много пациенти да разпознават различни сигнали, да разбират звуци в околната среда и най-важното - да разбират човешка реч - лично или по телефона.

Как се захранват кохлеарните импланти

В зависимост от марката и модела обикновено речевият процесор се захранва с няколко (2-3) еднократни батерии – най-често това са батерии от тип 675 или АА. Много модели разполагат със своя собствена акумулаторна батерия.

Колко често се сменят батериите

Това зависи от много фактори, включително и от настройката на самия процесор. Обикновено смяната се налага на всеки два-три дни, като акумулаторните батерии са по-малотрайни от еднократните.

Кой се нуждае от кохлеарна имплантация? Кой може да се възползва от предимствата на кохлеарен имплант?

Деца и възрастни, които са глухи по рождение или с тежко увреждане на слуха, могат да се възползват от кохлеарния имплант. От 2000 г. насам кохлеарните имплантанти са одобрени за употреба при деца от 12 месечна възраст, отговарящи на изискванията за поставяне.

Използването на имплант за глухи деца в ранна възраст спомага за развитие на комуникативните и езикови умения. Изследванията показват, че когато децата получават кохлеарен имплант (последван от интензивна терапия) преди 18-месечна възраст, те значително по-добре могат да чуват, да разбират звука и музиката, както и да говорят, в сравнение с тези, които получават импланти в по-напреднала възраст.

Проучванията също така показват, че отговарящите на условията деца с кохлеарна имплантация преди 18 месеца развиват езикови умения със скорост, сравнима с тази на децата с нормален слух. Много деца успяват чудесно да се интегрират с редови училища, без нужда от интензивна чужда помощ.

Някои възрастни, които са загубили цялото или по-голямата част от слуха си по-късно в живота си, също могат да се възползват от използването на кохлеарни импланти. Много хора се научават да свързват сигналите от импланта със звуци, които си спомнят, вкл. човешка реч.

Как се поставя кохлеарен имплант? Какво да очакваме?

Вътрешните части се поставят с хирургична интервенция и под обща упойка. Процедурата трае около два до четири часа. Хирургът пробива мастоидната кост зад ушната мида. Оттам достига кохлеата, където се поставят електродите на импланта. Приемникът се вгражда в черепната кост в областта над ушната мида. Често подобна операция е амбулаторна и пациентът може да се прибере у дома в същия ден. В някои лечебни заведения пациентът остава под наблюдение ден или два. Поставените превръзки се свалят най-рано след 24 часа. Имплантът се настройва и включва след две седмици.

Възстановяването от операцията е индивидуално. Много пациенти успяват да се върнат към обичайното си ежедневие още на следващия ден без особени странични ефекти или дискомфорт.

Временни странични ефекти от операцията и поставянето на импланта са:

• световъртеж
• нарушен баланс
• безчувственост на мястото на разреза
• загуба на вкус
• сухота в устата
• изменяне на формата на ушната мида
• изменяне на позицията на ушната мида

Преди имплантирането трябва да се имат предвид следните фактори:

Използването на кохлеарен имплант винаги изисква хирургическа процедура и значителна терапия и последваща грижа, за да се помогне на пациента да се научи да използва новопридобитото усещане за слух. Не всеки пациент възприема по еднакъв начин устройството и решението да се постави имплант трябва се направи след дискусии и прегледи при медицински специалисти и хора с опит с работата с импланти, когато това е възможно. Процесът на операция и адаптация не е лесен, а също така може да бъде скъп. Някои хора избират да не използват кохлеарни импланти по различни причини.

Хирургическите имплантации са почти винаги безопасни, но е важно да се знае, че съществуват усложнения и те се считат за рисков фактор при всякакъв вид операция.

Важно е да се обърне допълнително внимание на работата по интерпретиране на звуците, предавани от импланта. Този процес на свикване отнема време и практика, като в самия учебен процес често участват различни лекари, тренери и специалисти.

Ефикасност

Прегледът на данните от различни изследвания на ефективността на кохлеарните имплантанти при хора с двустранна загуба на слуха, което е и основното приложение на устройството, показва данни, според които възприемането на речта при шумни условия е много по-добро за хората, които имат импланти в двете уши в сравнение с хората, които са имали само един имплант.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!