Услуга

Естетичната дерматология е наука, която изучава болестите на кожата и нейните придатъци
кожа

Естетичната дерматология е наука, която изучава болестите на кожата и нейните придатъци, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Специалистите по естетична дерматалогия трябва да познават структурата и функцията на нормалната кожа, кожните придатъци и видимите лигавици, патологичните процеси в различните слоеве на кожата, тяхната диагностика, диференциална диагноза и лечение.

Специалистът трябва да може самостоятелно да решава диагнозата и лечението на хронично протичащите дерматози, булозните дерматози и кожните тумори. Освен това той трябва да може да диагностицира и лекува болестите на кожата и кожните придатъци.

Естетичната дерматология нова, развиваща се клинична специалност, която предоставя поле за нови научни изследвания, насочени към използването на минимално инвазивни козметични процедури, за да се подобри удовлетвореността на пациентите от техния външен вид. Тази специалност вече не се ограничава само до областта на пластичната хирургия и дерматологията, а включва и други специалности, като ендокринология, спортна медицина, канцерогенна профилактика.. 

2016-03-20T17:31:55+01:00
Моля изчакайте!