Услуга

Ерготерапевтите са висококвалифицирани специалисти, които имат опит в промоцията на функционирането и участието на деца
дете

Ерготерапевтите са висококвалифицирани специалисти, които имат опит в промоцията на функционирането и участието на деца, и техните семейства в ежедневието, като се фокусират към ежедневните дейности, сън и почивка, игра, обучение и социално развитие.

Ерготерапията подпомага развитието на детето и насърчава капацитета на родителите за обгрижване на детето.Включването на родителите в работата на специалистите е важно за всички ангажирани в тяхната рехабилитация.

Целите на ерготерапията в детска възраст са свързани с основните сфери на дейност при децата - игра и свободни занимания, учение и самообгрижване. Ерготерапията заляга на социалният подход - има за цел не излекуване на физическият недъг, а справянето с ежедневните изисквания въпреки него, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата.

Един от основните принципи на ерготерапията е, че средата и дейността трябва да се пригодят към човека, за да може той да участва и да бъде удовлетворен. При ерготерапевтичната сесия се съблюдава както цялостната позиция на тялото, така и развиването на груба и финна моторика, сензорна интеграция, като се подхожда холистично към конкретният проблем, по който се работи.

Чрез различни игри се работи още върху развиването на когнитивни умения, пространствена ориентация, бимануална координация, координация ръка-око и други.

2015-12-28T11:00:41+01:00
Моля изчакайте!