Услуга

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията, свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им
ендокринолог

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията, свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Пандемичен проблем за ендокринологията през последните години е захарният диабет.

Ендокринологията изучава заболяванията на хипоталамуса и хипофизата; заболяванията на щитовидната жлеза; заболяванията на околощитовидните жлези, свързани с нарушаване на метаболизма на калция; заболяванията на надбъбречните жлези; заболяванията на панкреаса; андрология (заболявания на мъжките полови органи); заболяванията на женските полови органи; хипопитуитаризъм и акромегалия и хипофизарен гигантизъм.

 

2015-12-21T19:33:55+01:00
Моля изчакайте!