Услуга

Ембриологията е наука, която изучава развитието на човешкия зародиш по време на неговото вътреутробно развитие. Ембриологията е наука за зародиша и закономерностите на развитието му
дете

Ембриологията е наука, която изучава развитието на човешкия зародиш по време на неговото вътреутробно развитие. Ембриологията е наука за зародиша и закономерностите на развитието му.   

Началното развитие - от оплождането до 8-ма седмица се нарича ембриогенеза или ограногенеза.Ембриологията е наука пряко свързана с цитологията и хистологията. Тя разглежда и обяснява различни феномени в областта на развитието на човешкото тяло. Ембриологията се разделя на обща и специална.

Общата ембриология се занимава с началното развитие на човека: оплождане, бластогенеза, имплантация, зародишеви обвивки и плацентата, както и началните фази на развитие и факторите, които могат да повлияят това развитие.

Специалната ембриология се занимава с развитието на отделните системи.

2016-01-18T17:17:51+01:00
Моля изчакайте!