Услуга

Екстракорпоралната литотрипсия е метод за лечение на камъни в бъбрека и уретера (канала между бъбрека и пикочния мехур) и представлява разбиване на камъка
бъбреци

Екстракорпоралната литотрипсия е метод за лечение на камъни в бъбрека и уретера (канала между бъбрека и пикочния мехур) и представлява разбиване на камъка с помощта на генерирани от  апарат извън тялото на пациента ударни вълни, като парченцата от камъка се изхвърлят заедно с урината по естествен път за различен период от време. Процедурата се извършва с обезболяване или, в редки случаи, под анестезия.

Процедурата започва с локализиране на камъка с рентгенови лъчи или ултразвук, след което се генерират ударни вълни с определена честота и нарастваща сила, които дезинтегрират камъка.

Процедурата обичайно продължава около 1 час, като броят ударни вълни най-често е между 2000 и 4000. По време на процедурата може да усещате дискомфорт в областта на бъбрека до различна по степен болка.

Съществуват и други оперативни методи за лечение на камъни в бъбрека и уретера, които включват уретероскопия (URS), перкутанна нефролитотрипсия (PCNL), ретроградна интраренална хирургия (RIRS), комбинирана ендоскопска интраренална хирургия (ECIRS), отворена операция.

Показанията за извършването им се определят от размера, разположението и химичния състав на камъка и от други фактори. Преди извършване на Екстракорпоралната литотрипсия ще бъдете приет/a в болницата 1 ден преди операцията.

2016-06-22T11:42:51+02:00
Моля изчакайте!