Добри медицински практики при предлагане на услуги в сферата на медицинския туризъм

Как да се доверим и да сме убедени, че получаваме най-добрата услуга
Начало        

Услугите, предлагани в рамките на понятието „здравен туризъм“ представляват широк диапазон от практики и процедури в полето на медицината, рекреативните услуги и балнеологията. Когато става дума за човешкото здраве, компромисите са недопустими – ето защо въпросът за добрите практики в заведенията и организациите, предлагащи здравни услуги винаги е на дневен ред.

Как да се доверим и да сме убедени, че получаваме най-добрата услуга

Квалифициран персонал, добро обслужване, отлична техническа обезпеченост – накратко това са основните критерии, които здравните заведения трябва да покриват във всеки един случай. Когато става дума за здравен туризъм, към тези критерии често се допълват от различни изисквания, засягащи рекреационния елемент или други характеристики в областта на разкрасителните и релаксиращи процедури.

Кои са добрите практики в здравния туризъм?

За добри практики в здравния туризъм се смятат методите, които показват и доказват резултати, по-добри от тези, постигнати с други средства. В областта на медицинския туризъм, както и в здравеопазването като цяло, целите са постигане на трайни резултати, отлично лечение, отлично обслужване и в крайна сметка отлични резултати за получателите на медицинска грижа.

Докато теоретично обоснованите „най-добри практики“ в медицинския туризъм са все още в процес на разработване, съществуват някои базисни критерии и насоки за добра практики в медицинския туризъм, чиято цел е да измерват и подобряват постигнатите резултатите.

Накратко, като потребители на медицинска услуга най-малкото, което би трябвало да очакваме от едно здравно заведение е:

• Отлично обслужване
• Високо квалифицирани специалисти
• Отлична техническа обезпеченост
• Проследяване и постоперативна грижа
• Сертификация и контрол на качеството
• Регулярен системен и клиничен одит

Сертификацията на лечебните заведения има изключително важна мисия – тя е гаранцията, че можем да се доверим на добре обучен персонал и да получим адекватно лечение.

Какво представлява международната акредитация в здравеопазването

Акредитацията в медицинската практика е контролиран процес за получаване на официално доказателство за компетентност за извършването на специфични дейности.

Международна акредитация в здравеопазването е процесът, удостоверяващ ниво на качество за доставчиците на здравни услуги и програми в рамките на няколко страни. Международните организации за акредитация в здравеопазването удостоверяват широк спектър от здравни програми, като например болници, центрове за първична грижа, доставчици на специализиран медицински транспорт, амбулаторни грижи и други. Съществуват няколко международно утвърдени схеми за акредитация.

Такива са например Accreditation Canada (базирана в Канада), JCI Gold Seal (базирана в САЩ), QHA Trent (базирана в Великобритания), както и ISO 9001:2015 в частта „Системи за управление на качеството. Изисквания“

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!