Услуга

Детски болести е медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст
бебе

Детски болести е медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст. Тя се занимава с правилното физическо и нервно-психическо развитие на здравото дете; първичната и вторична профилактика на детските заболявания и промоция на здравето през целия период на детството; диагнозата и лечението на заболяванията в детската възраст.

Специалистът по детски болести трябва да има връзка с връзка с лекаря, наблюдавал протичането на бременността и антенаталното развитие на детето; наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическо развитие на детето; наблюдение и оценка на храненето на детето.

Освен това трябва да се проследява повишаване на защитните сили на организма на детето чрез провеждане на всички задължителни имунизации съгласно Имунизационния календар; даване на указания за провеждане на препоръчителни имунизации; следене за правилния хигиенен режим на отглеждане; даване съвети за провеждане на специални закалителни процедури.

Педиатърът трябва да наблюдава деца с прекарани остри тежки заболявания в рековалесцентния период.

2016-06-21T12:18:47+02:00
Моля изчакайте!