Услуга

Детската ревматология се занимава с диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания. Болестите, които лекува, са реактивните артрити, ювенилен идиопатичен артрит, септични артрити
дете

Детската ревматология се занимава с диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания. Болестите, които лекува, са реактивните артрити, ювенилен идиопатичен артрит, септични артрити.

Диагностика и лечение на автоимунни възпалителни системни заболявания на съединителната тъкан също са част от детската ревматология. Такива са системният лупус еритематодес, ювенилен дерматомиозит, миозитите, склеродермията.

Специалистите по детска ревматология трябва да познават възрастовите анатомо-физиологични особености на всички системи и специално на двигателния апарат и съединителната тъкан, сърдечно-съдовата, дихателната и отделителната системи, както особеностите на имунната система във възрастов аспект.

Освен това лекарят по детска ревматология трябва да може да изпълнява специализирани диагностични и лечебни задачи в областта на детската ревматология като своевременно поставяне на диагнозата на заболяванията в областта на детската ревматология; своевременно започване на адекватно лечение; умение правилно да тълкуват резултатите от клинико-лабораторните, хисто- химичните и имунологични изследвания в тяхната динамика.

2016-03-10T13:39:56+01:00
Моля изчакайте!