Услуга

Детската психиатрия е свързана традиционно с психиатрията за възрастни и се отделя като самостоятелна дисциплина успоредно с развитието на психиатрията, различните психотерапевтични школи, социалната
дете

В повечето европейски страни детската псхиатрия се отделя като дял от общата психиатрия още през 70-те години на миналия век. Това е свързано с все по-високия стандарт за грижа към децата и разбирането, че ранната диагностика и терапия на психиатрични разстройства, възникващи в детството е ключово за развитието на тези заболявания в по-късна възраст.

Детската психиатрия обхваща много широк възрастов диапазон и специалистите в тази област е нужно да имат широки познания за възрастовите особености на психичното функциониране в норма на новородени, малки деца, деца в училищна възраст, в ранно и късно юношество. В рамките на специалността се наблюдава и допълнителна по-тясна профилираност по възрастов признак – кърмаческа, детска, юношеска или младежка психиатрия.

Детската психиатрия освен медицинска специалност носи и силни социлано-психологически тенденции в третирането на психичните заболявания като част от един по-широк био-психо-социален модел на разбиране на тази патология.

Психичните разстройства с начало в детска възраст включват:

  • Генерализирани разстройства на развитието
  • Специфични разстройства на развитието
  • Хиперкинетични разстройства
  • Поведенчески разстройства
  • Емоционални разстройства
  • Разстройства на на социалното функциониране
  • Умствена изостаналост
  • Афективни разстройства
  • Психотични разстройства

Освен с изброените разстройства, детската психиатрия се занимава и с проблемите на насилието над деца, суицидното и себеувреждащо поведение в детска възраст и агресивни тенденции и прояви в детството и юношеството.

2016-02-28T16:56:25+01:00
Моля изчакайте!