Услуга

Детската пневмология и фтизиатрия лекува заболяванията на бронхобелодробната система в детска възраст. Те съставляват около 60% от общата заболеваемост сред децата
дете

Пневмология и физиатрия е дял от медицинската наука, който се занимава с профилактика, диагностика и лечение на болести на горните и долните дихателни пътища.

Горните дихателни пътища включват най-общо носа и синусите, ларинкс, фаринкс, евстахиева тръба, а долните – трахеята и дяловете на белите дробове – бронхи, бронхиоли, плевра и т.н.

Поради спецификата на детския организъм, високата заболеваемост (повече от 60% от общата заболеваемост) на дихателната система при децата, тенденцията тези заболявания да се хронифицират и нарастването на случаите на първична туберкулоза при деца и юноши, детската пневмология и фтизиатрия се отделя като самостоятелна специалност.

Детска пневмология и фтизиатрия

Специалистите по детска пневмология и фтизиатрия са лекари, които имат широки познания и подготовка по обща педиатрия и в същото време са тясно специализирани в профилактиката, спешната помощ, диагностиката и лечението на белодробни заболявания при деца и юноши.

Ранната и акуратна диагностика, доброто боравене с епидемиологични данни, задълбоченото познаване на анатомията и физиологията на организма в различните възрасти са основите на добрата профилактика на белодробните заблявания при децата и подрастващите.

Дейността на лекарите, практикуващи детска пневмология и фтизиатрия включва:

• медицински грижи, насочени към превенция на заболеваемостта и опазване на общественото здраве
• консултативна и лечебна дейност в рамките на специализирани или многопрофилни болници
• способност за диагностика на патология в други системи и органи, която може да е довела до увреда на дихателната система, както и разпознаване на нарушения във функциите на други органи и системи, в следствие на първична белодробна патология.
• експертна и научна дейност

2016-02-28T16:22:37+01:00
Моля изчакайте!