Услуга

Детската неврология е клинична дисциплина - “неврология на детето”. Детската неврология изисква добро познаване на анатомията, физиологията, патофизиологията и патоморфологията на нервната система по
лекар

Детската неврология е специализирана клинична дисциплина, която се занимава с неврологичните състояния и заболявания при децата и подрастващите. Детската неврология изисква добро познаване на анатомията, физиологията, патофизиологията и патоморфологията на нервната система по време на детското развитие.Някои от често срещаните проблеми, при които се търси консултация със специалист – детски невролог са:

• главоболие
• поведенчески отклонения
• детски неврози
• епилепсия
• температурни гърчове
• детска церебрална парализа (ДЦП)
• заекване
• нощно напикаване
• различни страхови състояния
• хиперактивност

За детската възраст са характерни редица групи заболявания като наследствени, вродени малформации на нервната система, дизметаболитни енцефалопатии, нервно-мускулни заболявания, епилепсия и епилептични синдроми, неепилептични пароксизмални състояния, определени видове енцефалити и тумори, уврежданията в резултат на родова асфиксия и родова травма.

Детската неврология налага прилагането на специфични неврологични методи на изследване, изграждане на клинична подготовка за топична диагностика на неврологични синдроми, интерпретация на резултати от специфични невроизобразяващи и функционални методики (ЕЕГ, ЕМГ, компютърна томография, магнитнорезонансна томография на мозъка, екстракраниална и транскраниална доплерова сонография, мозъчна ангиография, предизвикани мозъчно стволови и зрителни потенциали и др.).

Детската неврология е медицинска дисциплина за нормалното или абнормно развитие на централната и периферна нервна система в детската и юношеската възраст, диагностиката и лечението на неврологичните заболявания в тази възраст. Лекарите със специалност „детска неврология” трябва да познават, диагностицират и лекуват общата соматична патология в детската възраст, поради което преминават обучение по обща педиатрия за заболяванията на дихателната, сърдечно-съдовата, отделителната, гастроинтестиналната, ендокринната система.

2016-01-04T16:07:08+01:00
Моля изчакайте!