Услуга

Детската кардиология е специалност, която се занимава със сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст
кардиолог

Детската кардиология е тясна специалност, която се занимава със сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст. Нарасналите диагностични възможности, както и напредъка на детската кардиохирургия, поставят все по-високи изисквания пред детския кардиолог в областта на неинвазивните методи на изследване (ехокардиографията), както и на инвазивните методи и особено оперативната (интервентна) кардиология.

Днес сложни интервенции, процедури и операции се извършват рутинно в неонаталния период, както и в ранна кърмаческа възраст. Специалистите по детска кардиология трябва да могат да осигуряват възможно най-добри грижи за всеки пациент и адекватно отношение към пациента и неговите родители.

Освен това лекарите – детски кардиолози трябва да могат да диагностицират своевременно всички сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст, възможните усложнения, вкл. животозастрашаващите състояния. Детският кардиолог трябва да развие отговорно отношение към пациентите и да познава основните принципи на предродовата диагностика и да насочва към високоспециализирани центрове жените с висок риск.

Детската кардиология обхваща и границите, възможностите и показанията за извършване на различните методики за изследване на сърдечно-съдовата система.

Специалистите по детска кардиология са обучавани да:

• осигуряват възможно най-добрите и адекватни специализирани и общи грижи за всеки пациент;
• развият отговорно отношение към пациентите и да могат да работят в екип с лекари от други специалности;
• познават основните принципи на пренаталната диагностика;
• практикуват самостоятелно лекарска дейност, но при трудни за диагностициране или лечение случаи бързо разпознават нуждата и насочват пациента за високоспециализирана консултация с колеги от другите специалности;
• правят безпристрастна и адекватна преценка за нуждата на извършване на оперативни или инвазивни (хирургични) процедури;
• развиват клинична практика, базирана върху резултатите от съвременни клинични проучвания и научни разработки;
• познават в детайли ранните индикатори и оптималната възраст за назначаване на оперативно и/или конвенционално лечение;
• познават в детайли границите, възможностите и показанията за извършване на различни методи за изследване на сърдечно-съдовата система при деца и новородени;

 

2015-12-13T08:07:15+01:00
Моля изчакайте!