Услуга

Детската ендокринология и обмяна на веществата е част от общата педиатрия и изучава разпространението, етиологията, патогенезата, клиничната проява, диагностиката, усложненията, профилактиката илечени
деца

Детската ендокринология и обмяна на веществата е част от общата педиатрия и изучава разпространението, етиологията, патогенезата, клиничната проява, диагностиката, усложненията, профилактиката илечението на ендокринните заболявания и нарушенията в обмяната навеществата в детската възраст.

Специалистите по детска ендокринология и обмяна на веществата трябва да имат задълбочени познание по ендокринология и болести на обмяната.

Лекарите по детска ендокринология и обмяна на веществата поставят основана на доказателства диагноза и назначават съвременно лечение на ендокринните и метаболитнизаболявания на детето.

Освен това те трябва да осъществяват съвременна профилактика и рехабилитация. Важно предимство за даден специалист по детска ендокринология и обмяна на веществата е да бъде медицински експерт във всички особености на диагнозата илечението на ендокринните и обменни заболявания.

Ендокринологията е тясна специалност, посветена на заболяванията на жлезите с вътрешна секреция, както и на нарушенията при обмяната на веществата. Жлезите с вътрешна секреция са сложно устроени. Те отделят специални вещества, познати като хормони. Хормоните действат върху органите и тъканите в организма, като нарушенията в техните функциирезултират в заболявания с редица характерни симптоми.

В отделенията по детска ендокринология се осъществява диагностика и лечение на деца до 18 години с различни ендокринни заболявания:

• вродени костни болести
• придобити костни болести
• метаболитни заболявания
• хромозомни заболявания
• малформативни синдроми
• нарушения в растежа
• нарушения в половото развитие

В отделенията по детска ендокринология се прилагат:

• функционална диагностика
• образна диагностика
• хормонална диагностика
• диагностика и лечение на деца със захарен диабет (0-18 г.)
• установяване на предиспозиция към метаболитни заболявания
• профилактика на захарен диабет
• метаболитен скрининг
• обучение на деца с диабет
• обучение на семейства с деца с диабет
• диагностика и лечение на затлъстяване в детска възраст
• диагностика и лечение на хипогликемичен синдром

В специализираните сектори по клинична генетика могат да се осъществява диагностика и лечението на деца с различни метаболитни заболявания, дизморфични синдроми, умствена изостаналост, пренатална диагностика, генетични консултации при репродуктивна недостатъчност, биохимичен и ултразвуков скрининг при бременни.

2015-12-13T19:54:33+01:00
Моля изчакайте!