Услуга

Детската дентална медицина е част от общата дентална медицина. Специалистът по детска дентална медицина трябва да има компетенции в диагностиката, профилактиката и лечението на оралните заболявания в
зъболекар

Детската дентална медицина е част от общата дентална медицина. Специалистът по детска дентална медицина трябва да има компетенции в диагностиката, профилактиката и лечението на оралните заболявания в детска възраст.

Затова е необходимо да има познания по оралните заболявания, заболяванията на твърдите зъбни тъкани (кариес и некариозни заболявания), зъбната пулпа и периодонциума на постоянните зъби, заболяванията, засягащи пародонта и периимплантните тъкани, всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област и протетичната дентална медицина.

Лекарят по детска дентална медицина трябва да може да познава причините и механизмите за възникване на оралните заболявания, да познава спецификата на биологичните и патофизиологични процеси в устата в детска възраст, да има компетенцията да диагностицира оралните заболявания в детска възраст, да открива симптомите на синдроми засягащи общото здраве на детето и да има знанията и уменията да лекува най-честите заболявания в детска възраст.

Лечението на зъбите на най-малките пациенти е от изключително значение за последващото правилно развитие и израстване. Здравите временни зъби са необходими и важни за нормално хранене на детето и за правилен и своевременен пробив на постоянно съзъбие.

Характерно за кариеса на млечните зъби е изключително бързото му протичане. Появата на петна по емайла може бързо да доведе до промяна на цвета на зъбите, потъмняване и нарушаване на целостта. В по-напредналия етап се стига до отчупване на парчета от зъбната коронка, последвани от бързоразвиващ се кариозен дефект.

При децата с временни зъби усложненията на кариеса настъпват по-бързо, отколкото при възрастните пациенти. Такива усложнения са – пулпити, гангрени и абсцеси.

Диагностика

Ранната диагностика, адекватното лечение и добрата профилактика са от ключово значение. Дори и най-малка промяна в цвета на емайла при временните и постоянните детски зъби изискват посещение при лекар – специалист по детска дентална медицина. Обичайна манипулация е силанизирането (запечатването) на фисурите. Това предпазва зъбните повърхности от продължаващо развитие и усложнения от кариотичните процеси.

Силанизиране

Силанизирането е важна процедура, при която релефът и фисурите на първи постоянни кътници при децата се силанизират, т.е. запечатват посредством глас-йономерни цименти.

Тези специфични материали имат роля на резервоари на флуор. По този начин обмяна на флуорни йони от слюнката към цимента и към зъба се случва постоянно, като така се дава възможност на неустойчивия (нематуриран) зъбен емайл да „узрее“, втвърди и да се развие в по-стабилна на кариес тъкан.

Силанизирането при децата се прави редовно през определен период от време. Процедурата продължава до 12-14 години, когато малките пациенти вече имат установени и постоянни навици за дентална хигиена.

2015-12-14T17:48:15+01:00
Моля изчакайте!