Услуга

Детската гастроентерология е раздел от общата педиатрия и изучава епидемиологията, етиологията, патогенезата, клиничните прояви, диагностиката, усложненията, профилактиката и лечението на гастроентеро
детски лекар

Детската гастроентерология е раздел от общата педиатрия и изучава епидемиологията, етиологията, патогенезата, клиничните прояви, диагностиката, усложненията, профилактиката и лечението на гастроентерологичните заболявания в детска възраст.

Специалистът по детска гастроентерология се занимава с една сравнително нова специалност. Тя е неразделна част от познанията и диагностичните умения по педиатрия.

Детската гастроентерология е клинична специалност, която обхваща всички отдели на стомашно-чревния тракт, черния дроб и панкреаса, както и връзката им с другите органи и системи в организма при деца от 0 до 18 години.

Детският гастроентеролог трябва да умее да снема пълна и точна анамнеза, да извършва подробно физикално изследване, да поставя предварителна диагноза, да съставя план на изследванията и да интерпретира получените резултати.

След това да съставя съвременен терапевтичен план и да следи за неговото изпълнение. Освен това трябва да познава индикациите, контраиндикациите, усложненията и интерпретацията на терапевтичните методи. Трябва да може да проследява диспансерно болните и да взема адекватни решения.

Диагностика, лечение и изследвания

Част от целите на съвременна детска гастроентерология е да се осигури точна и навременна диагностика и лечение на различните заболявания на гастроинтестиналния тракт, черен дроб и панкреас.

В отделенията и специализираните клиники по детска гастроентерология се прилагат:

• Лечение и проследяване
• Горна и долна ендоскопия
• Ендоскопска полипектомия
• Ендоскопска, хистологична и образна диагностика на IBD (ХУХК, болест на Крон )
• Диагностика на H. pylori- хистологично
• Микробиологично изследване
• Дихателен уреен и фекален тест
• Диагностика на ГЕРБ
• Ендоскопски и хистологични изследвания
• 24 часова рН метрия и импеданс
• Диагностика на глутенова ентеропатия- tTG (имунологичен скрининг)
• Хистологично изследване
• Диетолечение
• Диагностика, лечение, профилактика и проследяване на алергия към протеините на кравето мляко
• Диагностика, лечение, профилактика и проследяване на хронични метаболитни заболявания
• Диагностика, лечение, профилактика и проследяване на автоимунни и вирусни чернодробни заболявания
• Чернодробна биопсия
• Хистологично изследване
• Фибро–скан (неинвазивен тест за оценка на степента на чернодробна фиброза)

2015-12-07T15:22:38+01:00
Моля изчакайте!