Гръбначните изкривявания - какво трябва да знаем за тях

Изкривяванията на гръбначния стълб са сериозен проблем, който може да засегне пациенти на различна възраст.
Начало        

Изкривяванията на гръбначния стълб са сериозен проблем, който може да засегне пациенти на различна възраст. Сколиотичната болест представлява трайно фронтално изкривяване на гръбначния стълб, което протича с торзионна деформация на прешлените.

От какво се причиняват гръбначните изкривявания?

Гръбначният стълб има четири обособени физиологични кривини (в предно-задна посока):

• шийна лордоза – (предна посока)
• гръдна кифоза – (ориентирана назад)
• лумбална лордоза – (ориентирана напред)
• кръстна кифоза – (ориентирана назад)

Сколиозата се дължи на отклонения в структурата на един или повече прешлена. Обикновено се развива в преходните зони на гръбнака. При вродена сколиоза такива са наличието на допълнителни прешлени, клиновидни прешлени, синостози между прешлени и др.

Придобито гръбначно изкривяване или сколиоза може да се развие и в следствие на травматични увреждания, заболявания с възпаления, рахит, Синдром на Марфан, при парализа (спатична или вяла) и различни системни заболявания;

Болшинството (близо 90 %) от всички прояви на сколиоза са идиопатични, т.е. – конкретната причина за тяхната проява е неизвестна.

Какви са последствията и болестните промени при сколиозата?

Болестните промени и увреждания при сколиоза засягат гръбначния стълб, а също така и гръдния кош и вътрешните органи. Характерно е страничното изкривяване на гръбнака – обичайно дъгообразно, с една, две или три степени.

Статистически по-често срещани са сколиозите от лявата страна. Деформацията се характеризира с усукване на прешленното тяло, раздалечени ребра (от страната на конвекситета) и сближени от противоположната страна (от страна на конкавитета).
Засегнати са и междупрешленните дискове – те се стесняват откъм конкавната страна и се разширяват откъм конвекса.

Болестните промените на прешлените от своя страна влияят върху ребрата – формира се „ребрена гърбица“ откъм конвексната страна, която може да доведе до хлътване по предната повърхност на гръдния кош. Изкривяването води до вторични увреждания на вътрешните органи - размествания и притискане.

В зависимост от нивото на първичната сколиотична равнина сколиозните увреждания се класифицират като торакални, торако-лумбални и лумбални.

Според размера на изкривяването сколиозата бива с отклонение от вертикалната ос до 15 градуса, между 15 и 30 градуса, 30 и 45 градуса и отклонение по-голямо от 45 градуса.

Какви са характерните симптоми при сколиоза?

От гледна точна на времето на поява, идиопатичната сколиоза може да бъде:

• детска (инфантилна) сколиоза – (до 3 години)
• сколиоза при подрасстващите (ювенилна) – (3 и 10-години)
• юношеска (адолесцентна) сколиоза – (след 10-години)

Заболяването често протича без болки и съществена симптоматика, развитието е бавно и се характеризира с леко странично отклонение на гръбнака.

В по-напреднал етап се появяват симптоми като лесна уморяемост, болки и т.н.

Как се поставя диагноза при гръбначни изкривявания?

Диагнозата се поставя на базата на клиничния преглед и рентгеновото изследване. Образните изследвания дават данни за възможните причините за сколиоза - рахит, абнормно развитие на прешлените и т.н.

Лечение на сколиозата

В медицинската практика се използват различни методи, които са съобразени в тежестта на заболяването, възрастта на пациента и вида на изкривяването.

Леките форми на сколиоза се повлияват добре от лечебна физкултура – с комплекси упражнения, които укрепват гръбната мускулатура. Препоръчва се плуването.
При прогресиращо заболяване се прилагат компресионни методи и корсети. При тежки случаи може да се наложи оперативна намеса.

 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!