Гастроентерология
Гастроентерология

Завеждащ сектор : д-р Акрабова

Лекарски екип:

    д-р Пенка Акрабова
    д-р Владимир Пенков
    д-р Красимир Асенов
    д-р Влатко Лазаров
    д-р Мая Георгиева
    д-р Мария Карова

 
В сектора по гастроентерология се оказва високо специализирана медицинска помощ при всички заболявания на храносмилателната система. Екипът се състои от висококвалифицирани специалисти, които използват най-съвременни методи и апаратура за лечение. В сектора се прилагат  всички изисквания и правила  на добрата медицинска практика и стандартите за лечение. Спазването на професионалната тайна и зачитането на правата на всеки един пациент са гарантирани.

Отделението разполага с 33 легла, които са разпределени в единични, двойни и тройни стаи. Всяка от тях е климатизирана, със собствен санитарен възел и телевизор. Пациентите могат да ползват безплатен интернет в целия болничен комплекс.

В отделението се извършват следните видове специализирани медицински изследвания и терапевтични процедури :

 • Колоноскопия
 • Езофагогастроскодуоденоскопия
 • Премaхване на полипи с примка и аргон плазма от стомаха и дебелото черво
 • Абдоминална ехография
           -     с тънкоиглена  и дебелоигленна аспирационна биопсия
 • ERCP - Ендоскопска ретроградна холангеопанкреатография с екстракция на конкременти от жлъчните пътища, протезиране на жлъчни пътища
 • Перкутанен трансхепатален билиарен дренаж
 • Балонни дилатации при стеснения на храносмилателния тракт и жлъчните пътища
 • Балонна дилатация при ахалазия
 • Лигиране на варици на хранопровода и хемороиди

 

Моля изчакайте!