Услуга

Вътрешните болести е медицинска специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при болести на дихателната система (пулмология), на сърцето и кръвообращение
кръвно налягане

Под общото наименование „вътрешни болести“ разбираме една широка медицинска специалност, която по своята същност се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при:

• болести на дихателната система (пулмология)
• болести на сърцето и кръвообращението (кардиология)
• заболявания на храносмилателните органи (гастроентерология)
• заболявания на бъбреците и отделителната система (нефрология)
• болести на кръвта и кръвообразуващите органи (хематология)
• болести на кръвоносните съдове (ангиология)
• болести на метаболизма и на жлезите с вътрешна секреция (ендокринология)
• заболявания на имунната система (имунология)
• заболявания и състояния на съединителната тъкан (ревматология)
• инфекциозни болести (инфектология)
• различни отравяния (токсикология)
• туморни заболявания (онкология)

Поради бързото развитие на подспециалностите на вътрешната медицина класическите интернисти (специалисти по вътрешни болести) се изместват от съответните специалисти.

Някои от най-разпространените основни методи за изследване на вътрешните болести са:

• анамнеза
• ЕКГ
• ултразвук
• доплерово изследване
• ехокардиография
• трансезофагеална ехокардиография
• ендоскопия
• различни лабораторни изследвания
• изследвание на костен мозък
• катетеризация на сърцето
• изследвания на белодробната функция
• други

Някои от най-актуалните методи за изследване в специалност вътрешни болести през последните години се развиват в посока повишаване на инвазивността на процедурите и в определени случаи са сравними с малки операции. Това е валидно в най-голяма степен при специалности като кардиологията и гастроентерологията.

 

2015-12-12T18:46:34+01:00
Моля изчакайте!