Възстановяване на организма след операция

Възстановяването от операцията започва непосредствено след приключването на същинската работа на хирурга или лекаря – още преди изписването от болницата. Вижте повече за пост-оперативния период, както и за влиянието и ефектите върху тялото от различни видове специализирано лечение

Хирургическа интервенция (от Старогръцки: χειρουργική - χείρ - ръце и ἔργον - действие, работа) или операция (през Латински operatio - работа, действие) представлява специализирано въздействие, провеждано от лекар върху тъкани или органи на живо същество с цел лечение, диагностика и/или коригиране на телесните функции. Хирургическите интервенции се извършват в почти всички дялове на медицината. Някои операции са съвсем прости и възстановителният им период е кратък. Други обаче изискват голямо внимание, специализирана грижа и проследяване, като усложненията от тях могат да бъдат и животозастрашаващи.

Ето защо е изключително важно да знаем повече за онези състояния и рискове, свързани с постоперативния период при различните заболявания.

Възстановяването от операцията, каквато и да е тя, започва веднага след приключването на същинската работа на хирурга или лекаря – още преди изписването от болницата! Обикновено пациентът остава за наблюдение в болницата най малко 12 часа след самата интервенция. Изписването се прави тогава, когато вашият лекуващ лекар прецени, че възстановяването може да продължи в домашни условия. Важно е преди да напуснете болничното заведение да сте наясно с някои основни неща:

• как – сами или с чужда помощ – да се погрижите за оперативната рана
• как да се грижите за дренажа на оперативната рана
• как да се предпазите от усложнения – какво да правите и какво да не правите по препоръка на лекуващия лекар – това касае вашата работа, шофиране, режим на хранене, вдигане на тежко и др.
• прием на лекарства (вкл. болкоуспокояващи) и контролни прегледи
• какво да правите при възникване на оплаквания или проблеми като неразположение, болка
• какво да правите при спешност (ако имате оплаквания извън работното време на вашия лекуващ лекар)
• каква рехабилитация изисква вашето състояние и какви упражнения или терапия можете да прилагате в периода на възстановяване

Контролни и профилактични прегледи след хирургическа оперативна интервенция

Контролните прегледи са от изключително голямо значение за правилното и безопасно възстановяване след операция. Ако състоянието на пациента изключва самостоятелно придвижване за определен период от време са удачни домашни посещения от лекуващия лекар или медицинска сестра. Някои пациенти се нуждаят от медицинска сестра или личен асистент за определен период по време на възстановяването.

Възстановяването е строго индивидуално и варира в определени рамки, характеризирани от спецификата на заболяването и последвалата оперативна интервенция. В някои случаи възстановяването се определя от бързината на зарастване на оперативните рани, а е известно, че раните зарастват различно бързо при различните хора.

Някои операции (напр. мастектомия)водят до постоянни промени в тялото, докато други ( напр. ампутация на крайник) оказват голямо влияние на начина на работа на тялото и изискват усилена и специализирана рехабилитация за продължителен период от време.

Прогнозата и цялостното разбиране на очаквания резултат от съответната интервенция (операция), още преди тя да бъде извършена, е много важна и често подценявана част от общия процес на рехабилитация. Всеки пациент има право да изисква ясни отговори по всички въпроси, които касаят състоянието и здравето. Вашият лекуващ лекар ще отговори или ще ви даде възможна прогноза на базата на своя опит и индивидуалните особености на пациента и заболяването.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Рискове при операция
Кои са някои от най-разпространените рискове и странични ефекти при хирургична интервенция

Напредъкът на модерните оперативни техники и съществуващите възможности за предотвратяване на инфекции определят профила на съвременната хирургия като сравнително безопасен. Въпреки това всяка медицинска интервенция крие известен риск, като в това отношение хирургическите процедури не са изключение. Рискът се определя от вида на дадената операция, както и от опита на опериращия и неговия екип. Взимат се предвид и общото здравословно състояние на пациента, спецификата на заболяването, продължителността на интервенцията, използваната упойка, интензивната следоперативна грижа и редица други фактори. Ключов момент в оценката на риска е очакваните ползи от процедурата да надхвърлят потенциалните рискове.
Преди да вземете решение да се подложите на операция или друга медицинска процедура, е важно да сте добре запознати с потенциалните рискове, тъй като различните интервенции могат да крият различен риск и/или да носят със себе си определени странични ефекти.

Потенциални усложнения зависят от редица условия, включително и вида на хирургическа процедура. Най-добрия вариант е да обсъдите настоящия си здравен статус, възможностите и прогнозите за лечението с лекуващия си лекар. Понякога се препоръчва и второ мнение.

Усложнения по време на операцията

Сред възможните усложнения по време на самата интервенция се диференцират няколко вида проблеми:

• усложнения , причинени от самата операция
• усложнения от прилаганите медикаменти и/или упойка
• усложнения свързани със заболяването, в резултат на което се налага операция
• усложнения, свързани с други съпътстващи заболявания на пациента

Колкото по-сложна е процедурата, толкова по-сериозен е рискът. В противоположния край на спектъра са рутинни и леки интервенции като напр. биопсиите. Най често срещаното усложнение е болката в областта на операцията. Това е и най-честото оплакване на пациентите и като такова не бива да бъде подценявано.

Рисковете от инфекция се нарежда на второ място по честота, както и възможна реакция към медикаментозното лечение и упойката по време на операцията.

Сред по-сериозните и рискови усложнения, характерни за по-сложните и тежки процедури, спадат:

Кървене

Кървенето е естествен процес, който съпътства всяко нарушаване на тъкан в човешкото тяло и съответно всяка операция. Кървенето може да бъде контролирано и лекарите предприемат специални мерки при работа в областта на чувствителни зони с концентрация на кръвоносни съдове. При всяка операция обаче има определено количество контролирана кръвозагуба, която е предвидена предварително. При тежки усложнения може кръвоизливът да е по-голям, което състояние се овладява с кръвопреливане. Самото кръвопреливане също носи известен риск. В случаи, в които се предполага, че може да се наложи кръвопреливане, в определени случаи има възможност да се приложи автохемотрансфузия. Това означава предварително от пациента да се вземе кръв, която евентуално да бъде използвана след това за преливане след или по време на операцията.

Нежелани реакции към упойки и лекарства

Макар и рядко срещани, реакциите към използваните медикаменти представляват съществен риск по време на хирургичните интервенции. При някои пациенти се появяват нежелани реакции към използваната упойка, както и към други необходими медикаменти по време на оперативния процес. Тези усложнения са по правило редки, но към тях трябва да се подхожда с голямо внимание. Някои лекарствени реакции имат потенциала да понижат кръвното налягане и да повлияят сърдечния ритъм, дишането или кръвно налягане. Всички тези жизнени показатели се мониторират стриктно по време на операцията, което свежда риска до минимум.

Увреда на тъкани

При операции съществува известен риск да настъпи увреждане на околната тъкан, както и засягане на вътрешните органи и кръвоносни съдове.

Увреда на органи

В определени случаи съществува риск дадена операция да предизвика проблеми с други органи: бели дробове, сърце, бъбреци. Тези усложнения са редки, но потенциално животозастрашаващи. В риск са най-вече пациентите, с вече диагностицирани проблеми с въпросните органи. По тази причина лекарите изследват и се запознават подробно с цялостното състояние на пациентите, като по този начин откриват предварително всички потенциални рискове още преди да пристъпят към самата операция.

Рискове в следоперативния период
Кои са най-често срещаните усложнения, настъпващи непосредствено след самата операция

Усложненията непосредствено след самата операция са често срещани, но рядко животозастрашаващи.

Някои от по-разпространените оплаквания са:

Постоперативна болка

Изключително разпространено оплакване, което обаче е нормално и очаквано след почти всяка хирургическа интервенция. Съществуват различни, най-често симптоматични, начини за овладяване на болката след операция до настъпване на пълно възстановяване. Сред използваните медикаменти са леки болкоуспокояващи, противовъзпалителни медикаменти, а в тежки случаи при силна болка може да се приложат и опиоидни аналгетици (кодеин, морфин, фентанил).

Инфекция

Възможно усложнение е инфектиране в областта на хирургичния разрез (оперативната рана). За предотвратяването на този проблем се прави всичко по силите на съвременната медицина - внимателно почистване и стерилизиране на областта на и около инцизията и други методи. При настъпила инфекция се прилага антибиотично лечение. В някои случаи съществува риск от инфекция на белите дробове (пневмония) – по-често срещана при пациенти с намалено обем и нарушена функция на дробовете (пушачи, пациенти с астма, ХОББ и др.).

Важен момент при възстановяването от операции е да следите внимателно за различни необичайни симптоми от първия ден след интервенцията. Отчитайте знаците на тялото и се консултирайте с лекар. Не пропускайте контролни прегледи, дори да се чувствате добре. Незабавно информирайте вашия лекуващ лекар или медицинска сестра при появата на някой от следните постоперативни симптоми:

• висока температура (над 38 градуса)
• кървене
• синини и кръвонасядания
• треска, втрисане
• болка или необичаен дискомфорт на мястото на операцията
• болка, която става по-силна
• болка, която не отшумява при прием на медикаменти
• всякаква необичайна болка (напр. силно главоболие)
• задух, затруднено дишане, недостиг на въздух
• затруднено уриниране
• болка при уриниране
• мътна урина с непривична, неприятна миризма
• мътна урина, кръв в урината
• специфични симптоми, за които вашият лекар ви е предупредил

 

Възстановяване след операция
Как да ускорим оздравителния процес след претърпяна хирургична интервенция


Всяка оперативна хирургическа намеса изисква внимателна предварителна подготовка, но от най-голямо значение положителния резултат от процедурата се взимат предвид много и различни фактори. Един от най-важните маркери за добра прогноза е възстановяването след операцията, следоперативното проследяване и лечение. То се извършва по препоръка и под наблюдението на лекуващия лекар и е тясно свързано със спецификата на операцията, както и с общото здравословно състояние на отделния пациент. Нека разгледаме някои от най-важните насоки, които ще ви помогнат при възстановяване от операция.

Възстановяване след коремна операция

След извършена операция в коремната област вашият лекар ще ви даде нужните насоки за последващото лечение, както и напътствия за бързо и безпроблемно възстановяване. Прогнозата зависи от подлежащия проблем, от сложността на операцията, но и от усилията на пациента да следва предписаното от лекаря и да се придържа към определен режим на хранене, движение и регулярни прегледи.

Може би най-сериозната опасност след претърпяна операция е липсата на движение и залежаването. Консултирайте се с лекар и изградете план как да се раздвижвате и поддържате активни в рамките на разрешеното от специалиста в зависимост от тежестта и мястото на операцията.

Препоръчителна е дихателната гимнастика – тя осигурява естествено движение в горната част на тялото, а достатъчното снабдяване на кръвта с кислород спомага за по-бързото възстановяване на тъканите.

Често оплакване след претърпяна операция е появата на отоци. Обикновено появата им е свързвана с хидратацията на организма, поради което е препоръчително да се приемат достатъчно количество течности. Важно е и да следите и отделянето, чрез което организма се пречиства от вредните вещества.

Хранене

Храненето при претърпяна коремна операция е от голяма важност. В някои случаи се наблюдават смущения на храносмилането, както и странични ефекти от типа на запек или газове. Избягвайте храните, предизвикващи киселини, подуване, газове или дразнене (например бобови култури, грах, грозде). Смята се, че във възстановителния период организма се влияе добре от приема на плодове, богати на пектин. Такива са ябълките и бананите. 

Приемът на бета-каротин спомага за по-бързото зарастване на раните, което е от голямо значение при претърпяна операция. Полезно действие имат морковите, които могат да се приемат и като сок.

В никакъв случай не употребявайте алкохол след претърпяна коремна операция. Обичайно лекарите слагат забрана за пиене поне 5-6 месеца.

Възстановяване при сърдечно-съдови операции

Както при всяка хирургична намеса, вашият лекуващ лекар ще ви даде основните насоки как да се възстановявате след извършената ви операция. Първата възстановителна фаза трае между 6-8 седмици. Възстановяването е сравнително бързо и безболезнено тогава, когато е приложена минимално инвазивна хирургия. При по-тежка намеса може периода на пълна рехабилитация да трае дори 6 месеца.

Как да се грижим за мястото на операцията

Следвайте стриктно препоръките на лекуващия лекар! Грижата за оперираното място е от първостепенно значение за безпроблемното възстановяване. Важно е мястото да се поддържа винаги чисто и сухо. Ползвайте само вода и подходящ сапун, за да почиствате деликатната област до пълно зарастване. Не се позволява прилагането на кремове, мазила и тинктури върху раната, освен ако не са предписани и препоръчани от лекаря.

Логично, едно от най-големите предизвикателства при поддръжката и грижата за оперативната рана, може да се окаже къпането. В случаите когато става дума за заздравяваща рана, която е поддържана добре и суха, се разрешават бързите душове. Когато конците още не са свалени е важно да не насочвате директно струя към раната. Ваната може да бъде приемлив вариант, но отново за не повече от 10 минути.

Ползвайте хладка вода, така че да не изпитвате дискомфорт от твърде студена или гореща вода. Особено при грижа за пациента след сърдечни операции не се препоръчва екстремната температурна промяна – т.е. горещите или студените душове трябва да се избягват, поради влиянието върху кръвоносната система на човека.

Рискове и знаци при възстановяване от операция

Веднага се обърнете към лекар, ако забележите някой от следните признаци:

• засилено „сълзене“ от оперативната рана
• увеличаване на линията на белега
• отваряне (откриване) на раната
• видимо зачервяване в областта на раната
• чувство на топлина около оперативния разрез
• висока температура - над 38 градуса

В случаи на диабет е добре да следите нивото на кръвната захар редовно. Ако то варира повече от обичайното, добре е да се консултирате с лекар.

Управление на болката, прием на болкоуспокояващи медикаменти

Един от най-неприятните странични ефекти на възстановяването при много от хирургичните интервенции е болката. Тя може да има различен интензитет и произход. В първите дни и седмици от възстановителният период е възможно болката да е силна и придружена с напрежение, дискомфорт и затруднено движение.

Сърбежите, усещането за стягане, както и изтръпване около раната се считат за нормални в първите дни след операцията. Задължително се обърнете към лекар преди да започнете да ползвате болкоуспокояващи медикаменти. Всички лекарства трябва да са изписани от лекар и да се приемат по схема.

Обикновено след операция лекарят ще ви назначи определена медикаментозна терапия. Тя може да има задачата да облекчава болките или да подпомага възстановяването на оперираните структури. Какви са тези лекарства и колко дълго трябва да ги приемате зависи от препоръката на вашия лекар.

Рехабилитация и възвръщане на обичайния режим на живот след претърпяна операция

Промяната в начина на живот може да бъде в различна степен, в зависимост от спецификата и вида на направената операция. Понякога възстановяването може да трае няколко месеца. При сърдечна операция може да минат между 2-9 седмици преди лекарят да ви разреши да се върнете към някои дейности от ежедневието като работа, шофиране и др.

Важно е да започнете да извършвате постепенно раздвижване и леки физически дейности като разходки в момента, в който лекаря ви разреши. Не вдигайте тежести по-големи от 10 килограма. Почивайте често, особено ако усещате по-голяма умора при извършване на рутинни дейности.

Възстановяване след химиотерапия
Лечението на онкологични заболявания често е свързано с тежки странични ефекти - какво трябва да знаем за тях

Въпреки, че не е задължително да включва хирургична интервенция, лечението на онкологичните заболявания често представлява една от най-тежките оздравителни процедури, съпроводена с физически дискомфорт и странични ефекти. Тук ще разгледаме някои от рисковете и начините за справяне с тях, както и препоръки за по-бързо и безболезнено възстановяване след химиотерапия.

Химиотерапията е мощна, инвазивна и често продължителна серия от процедури за химическо лечение на туморни заболявания (рак). Лекарството унищожава раковите клетки и предизвиква свиване на образувалите се тумори. Освен, че е много ефективна за лечение на онкологични заболявания, тази терапия има и редица странични ефекти, които са истинско предизвикателство за пациентите.

Химиотерапията може да повлияе на ежедневието ви по много и различни начини.

Сред най-разпространените оплаквания са:

• гадене
• отпадналост
• косопад
• трайна загуба на апетит
• болка
• повишена телесна температура

В някои случаи химиотерапията води и до трайни странични ефекти като сърдечни проблеми, нарушения в паметта и други. Лечението на онкологичните заболявания не е леко. В комбинация с хирургични интервенции, каквито се налагат при някои видове рак, тази терапия може да бъде наречена едно от най-тежките конвенционални лечения в медицината. Въпреки това пациентите с туморни образувания могат да водят нормален начин на живот и да повлияят позитивно някои от страничните ефекти на лечението.

Вижте повече за възможните начини да се справим със страничните ефекти от химитерапията

Някои от препоръчителните мерки, които могат да спомогнат възстановяването на организма при химиотерапия могат да бъдат:

• ограничаване на вредните навици – неупотребата на алкохол и цигари спомагат за по-доброто функциониране на организма и му помагат да се справи със страничните ефекти от терапията по-бързо
• здравословна диета – тялото има нужда от добра храна, за да се справи със стреса от лечението
• бъдете активни доколкото състоянието го позволява – движението и леките упражнения могат да спомогнат за по-добър тонус
• засилете имунната система – хората, преминаващи през лечение имат компрометирана имунна система, която ги прави уязвими към различни заболявания

Как по-успешно да се възстановим след химиотерапия

Известно е, че химиотерапията може да повлияе негативно върху редица органи и системи в тялото. Терапията може да предизвика прекомерна умора, подуване на стомаха, упорито главоболие, силни болки в мускулите, нарушения в паметта, халитоза, нарушения в имунната система.

Сред някои от препоръчваните методи са ползването на различни детоксикиращи техники (напр. вана с лечебни соли, която облекчава мускулните болки и спомага за релакс), прием на витаминозни коктейли (най-добре прясно изцедени сокове от подходящи плодове или зеленчуци с джинджифил, магданоз и др.)

Движението също подпомага общия тонус и ви кара да се чувствате по-добре – повишават кръвообращението, премахват токсините чрез изпотяването, тонизират и укрепват мускулите.

Приемът на подходящото количество вода и течности също е от голямо значение при възстановителния процес след химиотерапията.

Някои от страничните ефекти на химиотерапията предизвикват тежка и понякога хронична дехидратация. Такива засиленото изпотяване, повръщането, диарията и смущенията в апетита. Отделно от това замърсителите в питейната водата може да се окажат неподходящи и дори опасни за отслабената имунна система на онкопациентите. Заради това се препоръчва пиенето на по-големи количества вода, за да се поддържа организмът добре хидратиран. Предпазването от обезводняване помага на тялото да се справи с умората, запека, предпазва бъбреците от токсини и стимулира отделянето на вредните вещества чрез урината.


 

Следоперативно лечение
Информация за постоперативното и медикаментозно лечение

Продължаващото лечение след хирургична интервенция зависи от редица фактори и следва индивидуалните нужди на пациента в зависимост от процедурата и нейната тежест, характерът на заболяването, общото здравословно състояние, както и от спецификата на евентуални придружаващи заболявания или състояния.

Основните аспекти на продължителната фаза на възстановяване след операция най-общо могат да бъдат диференцирани в няколко основни групи:

• активно лечение
• рехабилитация и медикаментозно лечение
• грижа за общото здравословно състояние (диета, режим на активност)
• профилактика

Движението е от голямо значение за възстановяването след операция, като спомага за предпазването от сериозни и често животозастрашаващи усложнения в следоперативния период. Първите стъпки в това отношение могат да се приложат още в първите 3-4 часа след фактическата операция (по преценка на лекуващия лекар/екип).

Фазата на активно раздвижване спомага за по-бързо възстановяване. В случаите, в които това не е възможно по медицински или други причини, се прилага „пасивно раздвижване” с помощта на кинезитерапевт или рехабилитатор.

Класическите операции изискват по-дълъг период на възстановяване от лапароскопсите и минимални инвазивните интервенции.

По принцип мерилото за адекватно раздвижване и възстановяване на двигателните функции след тежки операции е до около седмица след фактическата процедура. Ако до този момент пациентът вече може да става и да се обслужва, то двигателният му режим се счита за адекватен и прогнозата е добра. В случаите, в които се налага пасивно раздвижване, прогнозата е по-неблагоприятна от гледна точна на нужното за тотално възстановяване време. Важно е да се спазва принципа на постепенно натоварване – както по отношение на ежедневните дейности, така и при работа, спорт и други активни натоварвания.

Счита се, че времето за възстановяване е строго индивидуално и зависи от пациента и неговото специфично състояние, общо здраве и други фактори като:

- обективни фактори на възстановяването

• вид и обем на операцията
• възраст на пациента
• наличие на придружаващи заболявания
• наличие на следоперативни усложнения

- субективни фактори на възстановяването

• очаквания и нагласа на пациента
• други

Лечение на болката

Болката е най-често срещаният страничен ефект и най-разпространеното оплакване сред пациентите, претърпели операция. Според широкоцитирана анкета на IMAS от 2004 г., едва 1/3 от хиляда анкетирани пациенти над 16 г. възраст не се оплакват от болка след като са претърпели сериозна хирургична интервенция. Управлението на болката е сред най-големите предизвикателства за пациенти и лекари, свързвани с постоперативния период.

Произходът и причините за болките могат да бъдат различни:

• причини, свързани с операцията

- вид и обем на интервенцията
- използвана оперативна техника
- съпътстващи процедури

• причини, отнасящи се до анестезията

- катетриране
- интубиране
- алергични и други реакции

• причини, свързани с постоперативни усложнения

- емболия
- тромбоза
- усложнения при раздвижването

• индивидуални причини, свързани с пациента

- придружаващи заболявания
- съществуващи хронични болки
- наличие на невропатии
- тегло (индекс на телесната маса)
- пол

Навременното лечение на блоковия синдром е от съществено значение както за следоперативния период, така и като цяло в дългосрочен план за пациента. Хронифицирането на болката води до трайно нарушаване на качеството на живот, както и до скъпо и често неефективно поддържащо третиране на последиците. Успешната постоперативна терапия включва управлението и лечението на болката. Нейните цели са:

• намаляване на болката без усложнения и странични ефекти
• повишаване на удовлетворението на пациента
• повишаване на качеството на живот на пациента
• цялостно подобрено лечение
• оптимизирано мобилизиране на пациента
• оптимизирано лечение на раните
• възстановяване на функциите на органите
• съкратен престой в болнично заведение
• превенция на хронифицирането на болката

Класификация на медикаментите за управление на болката в постоперативното лечение
Медикаментите се категоризират по вида на техния прием:

• орален прием
• интравенозен прием
• епидурален прием
• интратекален прием
• субкутанен прием
• ректален прием
• трансдермален прием

Използваните медикаменти за болка се категоризират по класове:

• неопиоидни
• средносилни опиоидни
• силни опиоидни
• локаланестетици
• коаналгетици

както и по характеристиката на приема им:

 

Вижте повече
Специализирана информация за възстановяване след хирургични процедури

Вижте повече само в MediKa.bg - здравната социална мрежа

Моля изчакайте!