Въведение в анатомията на костите на дланта и китката

Кои кости изграждат китката и дланта на ръката?
Начало        

Ръцете са изключително важни за всеки от нас и с тях извършваме голяма част от ежедневните действия, за които рядко се замисляме. За да опознаем по-добре ръцете си и в същото време да се въоръжим със знание, което може да ни помогне да се предпазим от наранявания и контузии, е добре да сме запознати с елементарната анатомия на ръцете, дланите и китките.

В някои публикации и литература може да срещнете различни определения, но според общоприетите в медицината понятия под 'ръка' може да разбираме както тази част на горния крайник, която се простира от китката до върха на пръстите, така и целия горен крайник от рамото до китката. В настоящата статия ще разгледаме популярна информация за костите в китката, дланта и пръстите на ръката.

Костите на долната част на ръката формират три части ­ китката, дланта и пръстите. В състава на долната част на ръката влизат 27 кости (тук се включват и костите на китката. Мускулите, които отговарят за движенията на пръстите и ръката са разположени в областта на предмишницата и дланта.

Пръстите са изградени от кости, сухожилия и връзки, свързани помежду си посредством прецизна и сложна структура, която позволява голямо разнообразие от движения на ръката.

Костите на китката

Костите на китката са осем, разположени в две редици по четири. Първата редица се свързва с костите на предмишницата посредством лъчево­китковата става.

Втората редица се свързва с костите на дланта чрез няколко ставни връзки. Тези стави осигуряват ъгъла на  движение и различните положения, които може да заема китката спряло останалата част на ръката.

Костите на дланта

В дланта се намират пет кости – т.нар. среднокиткови или метакарпални кости.
Те се свързват с костите на всеки един от пръстите на ръката. Всяка отделна метакарпална кост се състои от база, ствол, шийка и главичка.

Базата представлява разширена частта, чрез която костта в дланта се свързва с китковите кости. Ствол се наричат издължените части на костта с форма на тръба. Шийката е онази част на костта, която свързва ствола с главичката. Главичката е наименованието на заобления край на среднокитковата кост. Тя се свързва с костите на съответния пръст на ръката.

Костите на пръстите

Какви са костите, които изграждат пръстите?

Всеки пръст (без палеца, който се различава малко от останалите) се състои от три кости, които наричаме фаланги. Палецът пък има само две фаланги. Фалангата, която е най-близо до дланта, наричаме проксимална. Проксималната фаланга се свързва със следващата (наричаме я „средна“) чрез малка проксимална интерфалангеална става.

Средната фаланга се свързва дисталната фаланга (най­малката, най-отдалечена от китката костица на пръста) чрез т.нар. дистална интерфалангеална става. Палецът има две фаланги – те са свързани помежду си само с една става.

'Кокалчетата' на ръката или изпъкналите стави, които са видими когато свием ръката си в юмрук, са именно ставите на всеки един от пръстите. Кокалчето в средата на пръста е т.нар. проксимална интерфалангеална става. Кокалчето което е най­далеч от китката на всеки пръст (без палеца) представлява т.нар. дистална интерфалангеална става.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!