Неоспорим факт е, че не всички увреждания в молекулата на ДНК си заслужават поправката.
vlianie-na-uvrejdania-chrez-promiana-na-mulekulata

Неоспорим факт е, че не всички увреждания в молекулата на ДНК си заслужават поправката. Има такива увреждания, например добавянето на малка химична група като метил или етил, алкилирането с малки групи и др., които не пречат на азотните бази от двете вериги на ДНК. Така те продължават да се сдвояват и не променят структурата на молекулата.

Тези увреждания не са обект на поправка, защото не се разпознават като грешки. Има други, обаче които възпрепятстват комплементирането на базите и увреждат структурата на молекулата. В този случай своевременно се подлагат на отстраняване чрез Изрязване на къс сегмент. Това е и начинът за поправка при скъсване на едната верига в структурата на ДНК.

При скъсване на две вериги, грешката обикновено е непоправимо и фатална за клетката. Още по-опасно е, ако скъсването е на едно и също място.


Уврежданията, които предизвикват големи деформации в ДНК (такива са например образуването на пиримидинови димери и алкилирането с големи групи), предизвикват не само отстраняването на „дефектния“ участък. Понякога се налага и премахване на дълги съседни такива, за да е сигурно отстраняването на дефекта.

След изрязването на дълги сегменти следва възстановяване на отстранения участък с правилната конфигурация от нуклеотиди. Установено е, че много от големите алкилиращи агенти произлизат от индустриалното замърсяване и съответно от лоши условия в околната среда. Системното подлагане на клетката на подобни химични реагенти се свързва със силно увеличен риск от злокачествени заболявания.

Включването на допълнителни агенти, които могат да денатурират ДНК молекулата, също е увреждане. При него първо се изрязва участъкът с прилежащи големи съседни региони и в последствие се синтезира липсващото парче.

Поправката протича в следния ред. Първо се поправя еухроматина, а след това хетерохроматина. Тоест първо се поправя веригата на ДНК, която ще служи за матрица за синтеза на РНК. Чак в последствие другата верига и т.н. Тази последователност е от изключителна важност за оцеляването на човека.

Източник: Pulse.bg

 Публикувано от : Анна Аспарухова
2017-05-29T10:14:12+02:00

Онлайн репутация за Статия

Мнения, коментари и оценка за Влияние на увреждания чрез промяна на молекулата на ДНК

Моля изчакайте!