Услуга

Висцералната хирургия е част от хирургията и изисква придобиването на многопосочни и всеобхватни познания, даващи право на практическа дейност в областта на общата, на спешната хирургия и на голяма ча
visceral surgery

Висцералната (коремна) хирургия е част от общата хирургията и изисква придобиването на многопосочни и всеобхватни познания, даващи право на практическа дейност в областта на общата, на спешната хирургия и на голяма част от коремните операции.

Хирургът обаче трябва да получи допълнително обучение, за да овладее нарастващ брой сложни операции в хирургията на панкреаса, черния дроб, жлъчната система, стомашно-чревния тракт, лапароскопските намеси, трансплантацията на органи и пр. Поради това в последните 20 години в много страни се наложи новата специалност „Висцерална хирургия”.

Коремната хирургия обхваща познания, технически умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на хранопровода, органите в коремната кухина, ендокринните органи, предната коремна стена и ретроперитонеалното пространство.

Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на предната коремна стена, перитонеума, стомашно-чревния тракт, ануса и перианалното пространство, черния дроб, жлъчната система, панкреаса и далака, ендокринните органи (независимо от тяхната локализация), ретроперитонеума и лежащите в него органи.

Висцералната хирургия изисква задълбочени познания по физиология, патофизиология и клинична патология, лабораторна и образна диагностика, полу- и инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативни и интензивни грижи, травма, онкология и трансплантология.

Сред най разпространените оперативни процедури, обхванати от тясната специалност на висцералната хирургия, са:

• Операции на хранопровода
• Операции на стомаха и дуоденума
• Хирургични интервенции на апендикса
• Хирургични интервенции на ануса и перианалната област
• Операции при различни видове хернии
• Операции за отстраняване на жлъчния мехур
• Процедури на екстрахепаталните жлъчни пътища

Висцералната хирургия обхваща още:

• Операциите и хирургични процедури на черния дроб
• Операции на панкреаса и дисталния холедох
• Хирургична намеса при състояния на далака
• Активно хирургично лечение при остър перитонит
• Спешни състояния и консервативнои лечение при интраабдоминален абсцес
• Операциите на меките костни тъкани (при инфекциозни състояния, вкл. животозастрашаващи състояния)
• Хирургични интервенции и активно лечение на щитовидната жлеза
• Лапароскопски (безкръвни) операции
• Други

2015-12-21T18:52:26+01:00
Моля изчакайте!