Видове травми на гръбначния стълб

равмите на гръбначния стълб и гръбначният мозък се характеризират с особено висок риск за пострадалите – те се отнасят към най-тежките травми в медицината изобщо.
Начало        

Класификация на травмите на гръбначния стълб и тялото според Международната класификация на болестите – МКБ-10 (Т09)

Травмите на гръбначния стълб и гръбначният мозък се характеризират с особено висок риск за пострадалите – те се отнасят към най-тежките травми в медицината изобщо.

Значителната тежестта на последствията от увредите на гръбначния стълб е обусловена от функция му и важното му значение за протекцията и работата на различните системи в човешкото тяло.

Сътресение на гръбначния мозък

Травмите със сътресение на гръбначния мозък носят най-ниска степен на риск от необратими увреждания на общото здравословно състояние, но в никакъв случай не бива да бъдат подценявани. При тях често настъпват функционални разстройства с динамичен характер, които в много от случаите се повлияват добре от приложеното лечение и рехабилитация. Характерната неврологична симптоматика при сътресение на гръбначния мозък настъпва веднага в момента на травмата. Прогнозите за подобряване на състоянието са добри и нарушенията могат да отшумят напълно в рамките на няколко дни.

Натъртване на гръбначния мозък

В случай на натъртване на гръбначния мозък могат да настъпят значителни морфологични и структурни промени на гръбначния мозък, дори неговата цялост да е напълно запазена.

Обичайно при лумбална пункция се установява наличието на кръв е ликвора. В острата фаза може да настъпи пълно прекъсване на проводимостта на гръбначния мозък. Проявите на спинален шок замъгляват клиничната картина на гръбначно-мозъчното поражение в началния стадий.

При контузия на гръбначния мозък в лека степен, неговата функцията се възстановява за срок от 4-5 седмици. В тежките случаи периодът може да се увеличи значително, като вялите парализи могат постепенно да преминат в спастични такива.

Други травми на гръбначния стълб

При други и некласифицирани травми на гръбначния стълб и тялото на неуточнено ниво в определени случаи може да се наблюдава частично (анатомично) прекъсване на гръбначния стълб. В тези случаи се прекъсват само някои проводникови пътища.

При увреждане на първите четири шийни сегмента са засегнати движенията на четирите крайника и може да настъпи парализа. Потърпевши също са и функциите на гръдния кош, както и на диафрагмата.

При травма на долните шийни и първи гръден сегменти се наблюдават двигателни разстройства както в горните, така и в долните крайници.

При цялостно, пълно прекъсване на проводимостта на гръбначния мозък настъпва най-тежката повреда – последиците при това увреждане се характеризират с пълната парализа на мускулите, които се инервират от гръбначно-мозъчните сегменти.

При пълно прекъсване на функцията на гръбначния мозък се развиват тежки задълбочаващи се трофични разстройства, а част от усложненията са урологични инфекции, декубитални рани и сепсис. 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!