Background Image
Clinic Image

Предимствата на Денонощна Детска Поликлиника Вела:  

 • Денонощен ритъм на работа – 24 часа, 365 дни в годината.  
 • Неограничен брой прегледи за абонати, безотказен достъп.  
 • Безплатна  лаборатория, рентген, ехо- и кардиография за абонати.  
 • Абонамент – финансово достъпен за всяко семейство.  
 • Програма за платени прегледи с безплатен 24ч. контрол и 50% намаление в рамките на 30 последователни дни – възможност за повече контролни прегледи в рамките на един и същи бюджет.  
 • Добре изградена информационна система и база данни, позволяващи проследяването на текущото състояние и цялото досие на детето.
 • Силна сплотеност, екипност, професионализъм и приемственост на медицинския колектив при дигностицирането, назначаването на лечение и проследяване на всеки един пациент. На практика Вела винаги проследява процеса до пълното излекуване на всяко дете.
 • Висок медицински професионализъм – медицинската дейност на Вела е съобразена с всички съвременни световни медицински стандарти за добра педиатрична практика.  
 • Постоянна информационна обратна връзка с родителите – чрез регистратура, телефон, е-меил. Съдействие на родителите и при хоспитализация и допълнително проследяване на хода на заболяването в тези условия.  
 • Свободен достъп на всеки родител до досието на своето дете, до всеки лекар, до административния отдел , както и до управителите на дружеството чрез телефон, е-мейл, факс и личен достъп за срещи.  
 • Работна среда  подчинена на медицинската логика на процеса и на  принципите на хуманно отношение към всяко дете - пациент, което диктува и високата професионална етика на целия екип – един от еталоните на ВЕЛА.

 

От самото начало поликлиниката работи по свой собствен уникален модел,  за чийто автор и основоположник в България с право се счита нейния екип.

Опита от миналото не само е обогатен, но и доразвит и превърнат в нова, модерна система за денонощно, безотказно и неограничено оказване на педиатрична помощ , на принципа на месечен абонамент достъпен за всяко българско семейство.  Практиката  на свободни платени прегледи също е преработена в програма за платени прегледи, значително облекчаваща семейния бюджет. Поликлиниката е добре оборудвана с всичко необходимо: регистратура, кабинети, манипулационни, възможности за ехография, кардиография, лабораторни изследвания, собствен медицински транспорт, собствена информационна система и компютъризиране на всички работни места, маркетингов и административен екип.

 

През следващите години Вела се радва на бурно развитие, увеличавайки ежегодно количеството на своите абонати и броя на обслужваните населени места достигайки цифрата от 4000 договора и над 67 населени места в региона.

През 2009 г. и 2010 г. Вела започва да спонсорира и сама да организира редица детски прояви, най-ярките от които са Коледна Кампания 2010 през която са раздадени чрез томбола подаръци на всички абонатчета на Вела, както и 8-ми Март 2011- тържество  с Бате Енчо посветено на майките и отново поканени всички наши абонирани семейства.

 

Внимание тази информация е авторска и е взета от официалната страница на клинката: http://velaclinic.com/

Копирането и разпостранението без разрешение на клиниката е забранено.

 • Педиатрия
 • Детски болести
 • Кардиохирургия

13/10/2015 16:44:39
Денонощна детска поликлиникаАдрес : град София, кв. “Лозенец”, ул.”Лале” 8

София - кв. “Лозенец”, ул.: “Лале” 8 телефон: 0878/64-18-1;

  

Пловдив - ул. “Л. Каравелов” 2, ет. 2 телефон: 0878/64-19-1;

  

E-Mail: velaclinic@abv.bg

Вела
кв. “Лозенец”, ул.”Лале” 8
Денонощна Детска Поликлиника с възможно най-добра педиатрична помощ.
Моля изчакайте!
Само регистрирани потребители могат да използват тази опция.