Анестезиология и реанимация
Анестозология, реанимация

Отделението по анестезиология и реанимация има два сектора - единият е сектор по интензивно лечение, а другият - по анестезиология.

Отделението по анестезиология и реанимация се намира на четвъртия етаж. Разполага с 2 зали и 7 легла. В отделението се лекуват всички пациенти, при които е настъпило остро нарушение на основните жизнени органи (дишане, хемодинамика). през отделението преминават и пациенти след тежки оперативни интервенции, които се нуждаят от активно наблюдение и инфузионно лечение.

Моля изчакайте!