Услуга

Анестезиологията и реанимацията е наука, която се фокусира върху проблемите на общата анестезия в хирургията, интензивните грижи и реанимацията. Реанимацията (лат. reanimatio, „оживяване“ ...
Анестезиология

Анестезиологията и реанимацията е наука, която се фокусира върху проблемите на общата анестезия в хирургията, интензивните грижи и реанимацията.

Реанимацията (лат. reanimatio, „оживяване“, „връщане към живот“) е първа помощ, спешна процедура на сърдечен масаж и изкуствено дишане при установяване на (внезапна) загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението или дишането (или и двете).

Може да се извърши както в медицинско заведение от специално обучен персонал, така и в извънболнични условия от лица, преминали кратки курсове на обучение. С развитието на методите на реанимацията се занимава науката реаниматология.

Процедурата съчетава ритмичен физически натиск върху гръдния кош за създаване на достатъчно кръвообращение за поддържане окисляване на мозъка с изкуствено дишане. Натискът върху гръдния кош създава условия за някакво минимално кръвообращение. В повечето случаи целта е да се възстанови кислородното подаване до мозъка за евентуално излизане от шоковото състояние.

Често така се печели време, докато се донесе дефибрилатор - апарат за дефибрилация (сърдечен електрошок). Навременно дефибрилиране може да върне сърдечния ритъм и да възстанови кръвообращението и дишането.

Целта на дефибрилацията е да спре за кратко време всички възбудени ритмогенни клетки, за да се даде възможност на основния сърдечен такт в този момент да подаде организиран ритъм.

Често срещани проблеми при реанимация

Основните жизнени показатели включват:

• Съзнание
• Дишане
• Сърдечна дейност

Липсата на някои от тези основни дейности на организма се обобщават под т.нар. спешното състояние - клинична смърт.

Здравни решения

Цел на анестезиологията е да осигури ефективно обезболяване и необходимата седация по време на хирургично-оперативни дейност и за целите на провеждането на интервенционални процедури, като гарантира максимална сигурност, комфорт и безопасност за пациента.

Кога се прилага анестезия:

Услугите на анестезиолога се прилагат в случаи на:

• Сърдечна хирургия
• Съдова хирургия
• Ендоскопия (горна и долна)
• Преданестезилогични консултации
• Постоперативно обезболяване на пациента

Цел на центровете за интензивно лечение в болниците е осигуряването на висококачествено 24/7 лечение и наблюдение на пациентите с нарушения във виталните функции.

Отделенията за интензивно лечение специализират в лечение на пациенти след:

• Сърдечно-съдови операции
• Спешно и интензивно лечение при миокарден инфаркт
• Спешно и интензивно лечение при мозъчен инсулт
• Спешно и интензивно лечение при ендопротезиране на аортата
• Спешно и интензивно лечение при сърдечна недостатъчност
• Спешно и интензивно лечение при остра бъбречна недостатъчност
• Други

 

2015-12-10T20:19:36+01:00
Моля изчакайте!