Анатомия и травми на глезена

Какви са най-често срещаните травми на глезена
Начало        

Структурата на глезена е една от най-интересните системи в човешкото тяло. Той функционира като осъществява движение на ходилото в две посоки – нагоре и надолу. Глезенът осигурява дорзалното и плантарното движение на стъпалото спрямо подбедрицата. Той участва в разпределението на тежестта на тялото и има основна функция в осигуряване на движението на краката при ходене и бягане и т.н.

Глезенната става се образува чрез свързването на три кости. Това са голямопищялната и малкопищялната кост – т.е. долните краища на двете кости на подбедрицата. Те се свързват талуса (скочна кост) на стъпалото. 

Голямопищялна кост

Голямопищялната кост е по-едрата кост, изграждаща подбедрицата. В долният си край тя се разширява, образувайки твърда костна издатина – тази, която напипвате от вътрешната страна на глезена.

Малкопищялна кост

Малкопищялната кост е другата, по-тънка кост на подбедрицата. Тя също се разширява в долната част, за да образува издатината, която е видима и може да се напипа от външната страна на глезена.

Талус (скочна кост)

Талусът има клиновидна форма и се намира във вътрешността на глезена - между калканеуса (петна кост) и долните части (краища) на талуса и фибулата (костите на подбедрицата. Това е най-високо разположената кост на ходилото. Талусът осигурява база за осъществяване на движенията в глезена като държи долните краища на костите на подбедрицата.

Малеоли 

Малеолите са онези твърди костни издатини, които са ясно видими от двете страни на глезена. Именно те осигуряват стабилността на глезена, който от своя страна носи цялата тежест на вашето тяло.

Ставна капсула

Ставната капсула представлява фиброзна мембрана, която обгръща кухината на глезенната става. Във вътрешността и има бистра течност, която има смазваща функция и осигурява приплъзването между ставните повърхности една спрямо друга.

Глезенни връзки 

Глезенът и неговата структура се стабилизира от три основни групи връзки. Връзките са изключително здрави и относително еластични „ленти“, изградени от съединителна тъкан. Те свързват мускулите с костите и стабилизират ставата като и осигуряват безболезнено активно движение. При нормални обстоятелства връзките търпят известно разтягане, но при рязко движение са често срещани травмите като навяхване, разтягане и дори скъсване на глезенните връзки. Тези контузии са много болезени. 

Ахилесовото сухожилие е най-здравото и голямо сухожилие на глезена. То свързва мускулите на прасеца с петната кост и се разполага в задната част на глезена. 

Травматични увреждания на глезена  

Травмите на глезена и стъпалото се характеризират със силна болка, съпътствана с временна загуба на част от нормалните функции на крака. Травмите могат да бъдат повърхностни или дълбоки, открити или закрити, с или без фрактура. Някои от характерните травми в тази област могат да бъдат: натъртване, навяхване, фрактура (счупване) на костите или ставите, разтягане или скъсване на връзките, порезна рана, изгаряне, измръзване.

Често срещани травми на стъпалото и глезена:

• Повърхностните травми на глезена и стъпалото представляват увреждане или контузия, причинени от тъпа (blunt) травма. В тези случаи няма нарушена цялост на кожата – увреждането касае меките тъкани

• Фрактурата или счупването в областта най-често засягат петната кост, петата, талуса, клиновидната, кубоидната или ладиевидна кост. Разпространена фрактура на стъпалото е тази на фините метатарзални кости. 

• Навяхване, разтягане и изкълчване на ставните връзки.

• Изкъчване на фибула, тибия и талус, интерфалангеални и метататарзофалангеални стави, тарзална, ладиевидна, тарзометатарзалните кости.

• Травми на нервите в областта на стъпалото и глезена включват латерален плантарен, медиален плантарен, дълбок нервус перонеус, кожен сензорен нерв и други.

• Кръвоносни съдове, които могат да бъдат травмирани на ниво стъпало и глезен са Артерия дорзалис педис и плантарис педис, дорзалната вена и прилежащите съдове могат да бъдат увредени при травма на стъпало и глезен.

• Най-честите наранявания на мускулите и сухожилията в областта засягат дългия флексорен и екстензорен мускул, вътрешния мускул и прилжащото сухожилие.  

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!