Акушерство и гинекология
ginekologia

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ        

В началото на 2015 година  стартира своята дейност  отделението по Гинекология. То се намира на 2-ри етаж, северно крило в сградата на МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ”. В него се осъществява диагностика и стационарно лечение – консервативно и оперативно на всички гинекологични заболявания. Отделението разполага с 20 легла. В него работят шестима лекари със специалност акушерство и гинекология, 7 акушерки и 6 санитари. Оборудването, както на болничните стаи, така и на операционния блок и манипулационна, допринася за комфорта на нашите пациентки и нормална работна среда на персонала.

В отделението ще извършват следните дейности:

- Преждевременно прекъсване на бременността,спонтанно или по медицински показания,

- Инвазивна диагностика при бременност с реализиран риск,

- Отстраняване частично или пълно на женски полови органи /хистеректомия, миомектомия, кистектомии, овариектомии чрез коремен достъп или чрез лапароскопски начин /миниинвазивна хирургия/,

- Оперативни и неоперативни процедури за задържане на бременност,

- Операции при злокачествени новообразувания на женските полови органи,

- Оперативни корекции при свличане на матката и незадържане на урината,

- Лечение на шокови състояния по време и след раждане.

Моля изчакайте!